Klinik İlgi Alanları

Kliniğimizde, yapılan muayene sonrası en uygun tedavi yöntemini hastalarımıza sunuyor, bu süreçte tüm takip ve kontrolleri düzenli olarak uyguluyoruz.

Major Depresif Bozukluk
Bipolar Bozukluk
Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları
Duygudurum Bozuklukları
Panik Bozukluk
Sosyal Fobi
Özgül Fobi
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
Psikotik Bozukluk
Şizofreni
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Uyum Bozuklukları
Dissosiyatif Bozukluklar
Bedensel Belirti Bozukluğu
Hastalanma Kaygısı
Yeme Bozuklukları
Uyku Bozuklukları
Davranış Bozuklukları
Sigara ve Alkol Bağımlılığı